EEN GROEIMARKT

De vrijetijdsindustrie is één van de groeisectoren van de toekomst. Enkele cijfers:

Het jaar 2019 was wereldwijd het tiende opeenvolgende jaar van internationale groei in de toeristische sector, na de crisis in de jaren 2008-2009. Het aantal buitenlandse toeristen groeide in 2019 tot ruim 1,5 miljard, een stijging van maar liefst 4% t.o.v. 2018 (UNWTO).

Ook het toerisme in de EU kende in 2019 een goed jaar. Met een groei van 4% t.o.v. 2018 werd even goed gescoord als het internationale gemiddelde. In totaal waren er 743 miljoen internationale aankomsten, goed voor 51% van het wereldwijde totaal. In de EU draagt het toerisme bij voor 9,5% van het BBP en creëert de sector jobs voor 22,6 miljoen mensen (11,2% van het totaal aantal jobs).

Ook Nederland scoorde goed in 2019. Het aantal gasten dat in 2019 in Nederlandse logiesaccommodaties verbleef, is gestegen naar 46,3 miljoen, een groei van ruim 5% t.o.v. een jaar eerder. De groei van het toerisme wordt vooral gedragen door buitenlandse gasten, met een toename van 8% vergeleken met een jaar eerder. Bijna 80% van de buitenlandse gasten kwam uit Europa. Meer dan de helft van de buitenlandse gasten komt uit de ons omringende landen Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Bezoekers uit deze landen waren samen goed voor 55% van alle overnachtingen door buitenlanders.

De toename van het aantal hotelovernachtingen, samen met een toename van de prijzen, heeft geleid tot een gunstig investeringsklimaat in de Nederlandse hotelsector. Investeerders uit Duitsland, het Midden-Oosten en Azië breiden maar al te graag hun portfolio in Nederland uit, startende in Amsterdam, maar ondertussen ook met focus op de rest van ons land, waar het toerisme ook groeit. Ook de lage intrestvoeten dragen natuurlijk hun steentje bij. De investeringen waren historisch hoog in 2019, met een beleggingsvolume van €1,9 miljard, een groei van 17% vergeleken met 2018.

De wereldwijde groei van het toerisme heeft natuurlijk ook zijn gevolgen op de economische betekenis van deze sector. De World Tourism Organization (UNWTO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) schatten de ontvangsten uit het internationale reisverkeer op € 1,7 biljoen. In 2018 was toerisme goed voor 29% van de wereldwijde export van diensten en 7% van de totale exportwaarde. Dit maakt toerisme het derde exportproduct wereldwijd, na brandstof (olie, gas) en chemische producten, maar wel voor voeding en automotive.

De toeristische sector in Nederland groeide de laatste jaren sterker dan de algemene economie. De totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie stegen in 2019 met 5,4% naar een totaal van 91,2 miljard euro. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen was dit 2,9 procent. Het aandeel van toerisme aan de toegevoegde waarde in Nederland steeg in 2019 naar een totaal van 4,4%. De toegevoegde waarde van de toeristische sector in 2019 bedroeg 31,8 miljard euro. In 2019 groeide het aantal banen in de toerismesector met 3,3 procent naar 813 duizend, 7,5 procent van het totaal aantal banen in Nederland. Omgerekend naar voltijdbanen gaat het om 498.000 banen.

Deze groeimarkt biedt enorme kansen voor de bouwwereld. Leisure activiteiten vinden plaats in leisure buildings: hotels, musea, theaters, bioscopen, winkelcentra, sportaccommodaties, bibliotheken, amusementsparken, …