VERBLIJFSPARKEN

Accommodaties

Het aantal verblijfsparken in 2019 wordt berekend op 2.299 accommodaties verspreid over Nederland. Een afname van 11,1% t.o.v. 2018 (2.585 accommodaties).

Slaapplaatsen

Het aantal slaapplaatsen in verblijfsparken is wel toegenomen. In 2019 waren er 385.199 bedden, 5,2% meer dan in 2018. Samen met de afname van het totale aantal verblijfsparken, wil dit zeggen dat de verblijfsparken gemiddeld genomen een stuk groter zijn geworden.

Overnachtingen

Ook het aantal overnachtingen in verblijfsparken bevestigt dat het hier om een groeimarkt gaat. In 2018 waren er 43,7 miljoen overnachtingen. In 2019 was er een stijging naar 47,2 miljoen overnachtingen (+7,9%).